Introduktion

LO Hovedstaden arbejder for at fastholde medlemmerne i LO fagforeningerne på arbejdsmarkedet i Hovedstadsregionen. Samtidig understøtter vi arbejdsløse medlemmer ved at styrke muligheder for opkvalificering og tilbagevenden - og ved at holde et vågent øje med tiltag, som truer det ordinære arbejdsmarked.

Fremtiden byder på nye muligheder og udfordringer med en hastigt stigende digitalisering og brug af robotteknologi og kunstig intelligens. LO Hovedstaden koncentrerer sig om at sikre, at arbejdsmarkedet også i fremtiden byder på ordentlige arbejdsvilkår.

Udlicitering giver økonomisk smæk til medarbejderne: Læs konklusionerne fra forskningsrapporten her eller læs hele rapporten her

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd - RAR

LO Hovedstaden er repræsenteret i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden. RAR rådgiver og går i dialog med kommuner om udviklingen af arbejdsmarkedsindsatsen og samarbejder med a-kasser og andre relevante aktører, fx Vækstforum og VEU-centre.

Pt. er det Per Olsen, formand for LO Hovedstaden, som er formand for RAR. Læs mere om RAR Hovedstaden på deres hjemmeside og find referater, nøgletal og relevante artikler.

På mødet i marts 2017 drøftede RAR kommunernes beskæftigelsesplaner for 2017. Her kan du finde oversigt over planerne og RARs respons til kommunerne.

Repræsentanter - RAR

 • Christian Grønnemark, HK Hovedstaden
 • Connie Abel, TL Sjælland, Hillerød
 • John Westhausen, 3F Industri Vestegnen
 • Lene Lindberg, FOA Nordsjælland
 • Per Olsen, LO Hovedstaden

Suppleanter- RAR

 • Bjarne Høpner, 3F København
 • Frits Nielsen, FOA PMF Kbh. Syd
 • Jette Gottlieb, 3F Bygge, Jord og Miljø
 • Henrik Stilling, Metal Hovedstaden
 • Winnie Axelsen, HK Kommunal Hovedstaden
Foto: Anders Pedersen

Sagsudvalg - RAR

RAR har nedsat et sagsudvalg, som varetager forvaltningsopgaver, herunder virksomheders varsling af større afskedigelser. Sagsudvalget rådgiver om nytteindsatsprojekter og afgiver udtalelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sager om opholdstilladelse.

Repræsentanter - Sagsudvalget

 • Connie Abel
 • Lene Lindberg

Positivlisteudvalg - RAR

RAR har desuden nedsat et positivlisteudvalg, der rådgiver RAR om behovet for nye stillingsbetegnelser og kurser på den regionale positivliste.

Repræsentanter - Positivlisteudvalget

 • Henrik Tonnesen, NNF
 • Thomas Bentsen, 3F
 • Jens Christian Olsen, HK

IRTUC Øresund

IRTUC Øresund er et samarbejde mellem lønmodtagernes organisationer i Øresundsregionen, der forbedrer mulighederne for lønmodtagerne på det fælles Øresundsarbejdsmarked.

IRTUC Øresund arbejder for et grænseoverskridende velorganiseret arbejdsmarked i hele Øresundsregionen, der respekterer svenske og danske kollektivaftaler og arbejdsret. Forkortelsen IRTUC står for Interregional Trade Union Confederation, altså et transregionalt fagforeningssamarbejde.

LO Skånes, Magnum Alm er pt. præsident for IRTUC Øresund.

A-kassenetværket

LO Hovedstaden har etableret et A-kassenetværk, som gør det muligt for os at have en god dialog om konsekvenserne af de arbejdsmarkedspolitiske redskaber.

På møderne orienterer vi hinanden og repræsentanter fra a-kasserne giver LO Hovedstaden input, som kan drøftes i relevante politiske organer, fx RAR. Netværket afholder 2-3 årlige møder. Medlemmerne af netværket består af ledere og medarbejdere fra a-kasser i LO Hovedstadens medlemsorganisationer. Repræsentanter fra a-kasserne i Nordsjælland mødes endvidere jævnligt og drøfter emner af særlig lokalpolitisk karakter.

Konsulent

Kontakt Jesper Tranberg-Hansen hvis du har spørgsmål.


Konsulent

Kontakt Louise Bastholm hvis du har spørgsmål.