Introduktion

Arbejdsmiljøet i Danmark er for nedadgående. Både på det private og det offentlige område taler arbejdsskadestatistikkerne desværre deres tydelige sprog om et arbejdsmiljø, hvor nedslidning og belastning i det psykiske arbejdsmiljø fylder alt for meget. I LO Hovedstaden arbejder vi for at forbedre arbejdsmiljøforholdene i Danmark.

Arbejdsmiljønetværket

I Arbejdsmiljønetværket mødes repræsentanter på tværs af LO Hovedstadens medlemsorganisationer 2-3 gange om året.

I netværket arbejder vi med temaer, som tværfagligt kan hjælpe de enkelte organisationer. På mødet i februar får vi oplæg om kemi på arbejdspladsen og på mødet i maj skal vi høre om den seneste forskningen inden for psykisk arbejdsmiljø.

Møder - Arbejdsmiljønetværket

2019 er arbejdsmiljørepræsentantsår

FH og medlemsorganisationerne sætter i 2019 fokus på de mere end 25.000 arbejdsmiljørepræsentanter og deres afgørende indsats for et sundt og sikkert arbejdsmiljø på landets arbejdspladser. Et arbejde vi i LO Hovedstaden naturligvis støtter op om!

I løbet af året arrangerer vi en række temamøder, som skal give inspiration og værktøjer til arbejdet med et bedre arbejdsmiljø. Samtidig ønsker vi også at bidrage til debatten om ligestilling af psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

Oversigt over AMR-temamøder

I samarbejde med FH og medlemsorganisationerne sætter vi i LO Hovedstaden fokus på arbejdsmiljørepræsentantsåret 2019. Hver dag arbejder mere end 25.000 arbejdsmiljørepræsentanter for et bedre arbejdsmiljø, og deres indsats er afgørende for, at det er sundt og sikkert at tage på arbejde. Et arbejde vi i LO Hovedstaden naturligvis støtter op om!

I løbet af året har vi sammen med vores medlemsorganisationer planlagt en række temamøder, som skal give inspiration og værktøjer til arbejdet med et bedre arbejdsmiljø. På programmet har vi blandt andet temamøder om konflikthåndtering, kemisk og fysisk arbejdsmiljø samt stress og psykisk arbejdsmiljø. Se den samlede oversigt over temamøderne her.

Vi har oprettet en lukket Facebook gruppe, hvor AMR'er fra Hovedstadsområdet kan drøfte relevante problemstillinger og dele viden. Søg om at blive medlem af gruppen her.