Budgetlov velfærd hovedstaden

Budgetlov: Brug pengene på velfærd!

14 ud af hovedstadens 29 kommuner brugte sidste år færre penge på serviceudgifter, end de havde afsat i deres budgetter. Det viser beregninger, som FH har foretaget på baggrund af kommunernes endelige regnskabstal. FH opfordrer til, at budgetloven og sanktionsreglerne over for kommunerne justeres.

”Familier og medarbejdere har længe påpeget, at vuggestuer, børnehaver, skoler og hjemmeplejen mangler ressourcer. Derfor er det aldeles uholdbart, at kommunerne ikke bruger de penge, de rent faktisk har mulighed for, fordi de frygter økonomiske sanktioner”, siger Vibeke Westh, der er formand for FTF Region Hovedstaden.

Siden 2011 har landets kommuner været underlagt en budgetlov med tilhørende sanktionssystem, som pålægger kommunerne økonomisk straf, hvis de overskrider deres budgetter. Efter indførelsen af budgetloven har kommunerne i hovedstaden samlet brugt 7 mia. kr. mindre på service end budgetteret. Alene i 2018 brugte hovedstadskommunerne samlet 270 mio. kr. mindre end budgetteret.

”Selvfølgelig skal offentlige arbejdspladser ikke sprænge deres budgetter, men de skal bruge de penge, der er afsat til vores fælles velfærd. Man kan få rigtig meget velfærd for 7 mia. kr.! Velfærd, som i den grad efterspørges. Derfor er det på tide, at der gøres op med den angst for sanktioner, som resulterer i, at så mange kommuner underforbruger med voldsomme konsekvenser for helt almindelige mennesker, som savner velfærd”, siger Per Olsen, formand for LO Hovedstaden.

Vibeke Westh og Per Olsen, der til sammen repræsenterer 269.000 danskere i hovedstadsregionen, opfordrer Folketinget til at justere budgetloven og sanktionsreglerne over for kommunerne, så der indføres flerårige budgetter, og at sanktionssystemet tilpasses denne model. På den måde får kommunerne mulighed for at overføre ubrugte midler fra ét år til det næste, uden at pengene går tabt.

Yderligere info:

Vibeke Westh, Formand FTF Region Hovedstaden, 2616 5025, vw@dsr.dk

Per Olsen, Formand LO Hovedstaden, 4045 6369 per@lohovedstaden.dk

FH har udarbejdet et Danmarkskortet over, hvor meget de enkelte kommuner har underforbrugt siden 2011. Du kan se Danmarkskortet er: https://datawrapper.dwcdn.net/sp1s2/5/