Gulerodsnitning

Fælles dag for projektets arbejdsgrupper

På tværs af de tre UU centre er mange vejledere involveret i udviklingen af projektets aktiviteter. Inden sommerferien mødtes næsten 30 medarbejdere fra de tre centre til en dag med fælles sparring om udviklingen af projektets aktiviteter. Dagen bød blandt andet på konkurrencer i gulerodssnitning og på bygning af insekthuse.

Arbejdet med at udvikle projektets forskellige aktiviteter foregår i arbejdsgrupper med repræsentanter fra de tre UU centre. Inden sommerferien mødtes arbejdsgrupperne til en fælles dag, hvor alle præsenterede deres foreløbige arbejde og gav hinanden sparring om den videre udvikling.

På dagen var der særligt fokus på begrebet karrierelæring, som er en rød tråd gennem projektets aktiviteter. For at skabe en fælles forståelse af begrebet var Arnt Vestergaard Louw fra Center for Ungdomsforskning inviteret til at give en introduktion til begrebet fra et forskningsperspektiv. Til at supplere Arnts oplæg holdte Anne Mette Ottesen fra UU Center Syd et oplæg om hendes erfaringer med at arbejde med karrierelæring i praksis. 

På dagen præsenterede UU Vallensbæk deres arbejde med et vejledningsforløb om erhvervsuddannelserne, som kommunens 6. klasser har testet. Vi fik et indblik i flere af de aktiviteter, hvor eleverne har prøvet kræfter med nogle af de typer håndværk en erhvervsuddannelse kan indebære. For at få en smagsprøve på, hvad eleverne har været igennem i forløbene blev cheferne fra de tre UU centre udfordret i en konkurrence, hvor de skulle snitte og anrette gulerødder på tid og projektholderne fra LO Hovedstaden skulle bygge insekthuse. 

Dagen blev sluttet af med en hyggelig aften med grill på toppen af LO Hovedstaden med flot udsigt over København.