beskæftigelse investering arbejdsløse

Kære politikere - alle skal med

Af: Per Olsen, formand LO Hovedstaden - sendt til lokalpressen i de kommuner LO Hovedstaden dækker

Der er højkonjunktur i Danmark og arbejdsløshedstallene er lave. Det er rigtig positivt, men vi vil fra LO Hovedstadens side opfordre kommunerne til fortsat at holde fokus på beskæftigelsesområdet. Derfor har jeg skrevet til en lang række borgmestre for netop at sætte spot på de gode grunde til at prioritere indsatsen over for arbejdsløse, når pengene skal fordeles i de aktuelle kommunale budgetforhandlinger.

Sund fornuft – økonomisk og menneskeligt

Sagen er den, at vi bør bruge de gode tider til at få alle med. Der er MANGE penge at spare ved at flytte mennesker væk fra offentlig forsørgelse. Ikke nok med at udgifterne til overførselsindkomster mindskes, samtidig bidrager den enkelte jo ved at betale skat, når han eller hun starter i arbejde. Jeg er således helt enig i tidl. beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens perspektiv om, at en krone investeret i beskæftigelsesindsatsen giver to kroner i kommunekassen på sigt. Der er mange gode eksempler på investeringsstrategier fx fra Vejle, Fyn og Lolland.

De fleste af os har haft en ven, et familiemedlem eller en nabo som har været arbejdsløs. Eller vi har selv prøvet det. Ofte har det store menneskelige omkostninger at stå uden for arbejdsmarkedet. Der er ikke noget at stå op til om morgenen. Der er ikke noget fællesskab at indgå i. Det kan gå ud over identiteten og selvfølelsen: “Er jeg god nok? Finder jeg nogensinde et job?”. Bekymringer om økonomien går oftest også hånd-i-hånd med en periode med arbejdsløshed.

 

Mod og midler

Der tages gode initiativer rundt omkring på de danske jobcentre, og jeg vil opfordre til, at vi tager ved lære af de bedste. Men det er ikke gjort alene med dygtige medarbejdere og gode idéer – der skal sættes penge til. Og der er brug for lokalpolitikere, der har modet til at træffe beslutning om, at investere i mennesker – også i dem på kanten af samfundet og de, der har været uheldige og skal have en hånd til at komme tilbage til arbejdsmarkedet.

Så kære jer, der sidder med ved forhandlingsbordene i landets kommuner i disse dage: Det er i vores fælles interesse at få gang i beskæftigelsen, lad os få alle med – tiden er inde til det.