Introduktion

I LO Hovedstadens projektafdeling laver vi analyser og projekter om en lang række emner indenfor beskæftigelse, uddannelse og ledighed. Vi arbejder fx for og med Region Hovedstaden, jobcentre og beskæftigelsesråd, hvor vi laver undersøgelser af fx aktiveringspraksis, unges uddannelsesvalg, jobrotation, brancheskift og vejen til erhvervsuddannelser.

Aktuelle projekter

Flere unge i erhvervsuddannelse i Region Hovedstaden

LO Hovedstaden er igang med et 3-årigt projekt, Faglært til Fremtiden, der sætter fokus på erhvervspraktikken og en tidlig vejledningsindsats om erhvervsuddannelserne i folkeskolen. Projektet gennemføres i samarbejde med UU Centrene på Vestegnen, folkeskoler, erhvervsskoler, forældre, virksomheder og Region Hovedstaden med flere. Projektet har sin egen hjemmeside, hvor du kan læse mere om projektets indsatser - du finder hjemmesiden her.

Projektet er led i den regionale vækststrategi ”Faglært til vækst” og støttes økonomisk af Region Hovedstaden. Projektet er baseret på en forundersøgelse, som kan læses her. I slutningen af januar 2017 holdt vi opstartsevent på projektet. TV Ishøj lavede et 7 min sammendrag, som kan ses her.

 

projekt faglært til fremtiden


Projekt Samarbejdsportalen

LO Hovedstaden har igennem mange år faciliteret projekt Samarbejdsportalen. Projektet har til formål at bygge bro mellem jobcentre og faglige organisationer i København til gavn for arbejdsløse og sygemeldte. De relevante parter i projektet har deres egen hjemmeside: www.samarbejdsportalen.dk og mødes årligt til en samarbejdskonference og 4-5 temamøder. Projektet er finansieret i samarbejde med Københavns Kommune.


Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen

LO Hovedstaden er partner i projektet Kompetent Arbejdskraft til Greater Copenhagen. I samarbejde med Hovedstadens og Nordsjællands Rekrutteringsservice skal LO Hovedstaden i perioden fra efteråret 2017 til udgangen af 2020 medvirke til, at der kan rekrutteres tilstrækkelig arbejdskraft til de store infrastrukturprojekter, hospitalsbyggerier og til transportbranchen. Målet er bla. at skabe én indgang til rekruttering af arbejdskraft for byggebranchen.

Hovedstadens og Nordsjællands Rekrutteringsservice vil primært have fokus på opkvalificering af ledige til byggebranchen, mens LO Hovedstaden i samarbejde med medlemsorganisationerne i højere grad vil have fokus på:

- Fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft ved byggerier i regionen

- Faglærte beskæftigede, der ønske jobskifte for at deltage i de store infrastrukturprojekter

- Faglærte, der har skiftet branche under krisen og ønsker at vende tilbage til byggebranchen

Projektet er finansieret af Region Hovedstaden og understøtter den regionale væksstrategi "Faglært til Vækst"

Konsulent

Kontakt Jesper Tranberg-Hansen hvis du har spørgsmål.


Konsulent

Kontakt Sofie Bøving Hansen hvis du har spørgsmål.


Projektmedarbejder

Kontakt Christian Guldberg hvis du har spørgsmål.