Vælg kommuner eller region

LO Hovedstaden har i forbindelse med kommunal og regionrådsvalget stillet samtlige kandidater fra partierne 5 spørgsmål som vi mener har betydning for borgere og medarbejdere.

Nedenfor kan du vælge imellem spørgsmål og svar fra kandidaterne i de 28 kommuner og spørgsmålene samt svarene fra kandidaterne i region Hovedstaden.

 

Kommuner Region