Introduktion

LO Hovedstaden arbejder for, at fagbevægelsens medlemmer løbende kan uddanne sig. Det gælder både arbejdsløse, der skal opkvalificeres til nye jobmuligheder og medlemmer i job, der har brug for at vedligeholde og udvikle deres kompetencer. LO Hovedstaden arbejder ligeledes for at flest muligt unge gennemfører en erhvervsuddannelse.

Det er en vigtig opgave for LO Hovedstaden at arbejde med implementeringen af trepartsaftalen om integration. LO Hovedstaden understøtter medlemsorganisationernes og de tillidsvalgtes indsats med Integrationsgrunduddannelsen, IGU, på arbejdspladserne. 

Faglært til vækst

Faglært til vækst er et fælles strategisk mål for Vækstforum og det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i de kommende år.

LO Hovedstaden deltager i ’Det strategiske rundbord’ og den baggrundsgruppe, der er nedsat af Region Hovedstaden for at støtte dette mål. Samtidig koordinerer LO Hovedstaden et 3-årigt projekt med fokus på at vejlede unge om EUD. Du kan læse mere om projektet her.

Ungdoms- og produktionsskolenetværk

LO Hovedstaden udpeger bestyrelsesmedlemmer til de fleste ungdoms- og produktionsskoler i regionen.

Vores ungdoms- og produktionsskolenetværk danner rammen for erfaringsudveksling og samarbejde mellem bestyrelsesmedlemmerne. Netværket mødes 2-3 gange årligt.

KUU kompetenceudviklingsfølgegruppe

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU) er et tilbud for unge, der har svært ved at klare en ordinær ungdomsuddannelse.

LO Hovedstaden deltager i følgegruppen for et projekt, der skal udvikle og kvalificere indsatsen med KUU.

TR guide om IGU

LO Hovedstaden har som led i et udviklingsprojekt i regi af Fagbevægelsens Interne Uddannelse (FIU) udarbejdet en informativ guide om Integrationsgrunduddannelsen, IGU.

Guiden introducerer til trepartsaftalen og indeholder links til informationer om IGU, herunder link til en opdateret oversigt vedr. aflønning af EGU elever, som FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) og DA (Dansk Arbejdsgiverforening) har udarbejdet i fællesskab. IGU elevernes aflønning følger de EGU protokollater, der knytter sig til de enkelte overenskomstområder. Guiden er udviklet til tillidsrepræsentanter, men kan bruges af alle, der vil have en introduktion til IGU. Guiden bliver løbende opdateret - du finder den her.

Projektkonsulent

Kontakt Jeppe Mikkelsen hvis du har spørgsmål.


Konsulent

Kontakt Jesper Tranberg Hansen hvis du har spørgsmål.