Fokus på forældrene

forældre

Vi ved, at forældrene er en af de mest betydningsfulde faktorer for de unges uddannelsesvalg. Derfor er det en del af projektet, at få erfaring med hvordan forældrene bedst muligt kan inddrages i forbindelse med de unges uddannelsesvalg. Samtidig er forældrenes netværk i mange tilfælde en stor ressource, som kan udnyttes bedre. Som del af projektet skal der derfor afprøves forskellige metoder til at få forældrenes netværk i spil. Forældrene kan være en hjælp til at præsentere forskellige jobmuligheder for eleverne og i nogle tilfælde kan de bidrage med konkrete praktikmuligheder til eleverne.

Veje til Forældre

- Vejledningsforløb, -tiltag og -aktiviteter med fokus på forældreinvolvering

Veje til forældre består af flere konkrete vejledningstiltag og -aktiviteter, som er skabt af uddannelsesvejledere i samarbejde med skoler og boligsociale medarbejdere, der har ønsket at udfordre deres egen praksis. 

Formål har været at både unge og forældre oplever vejledningstilbuddene som relevante og i øjenhøjde. Og at give forældrene tryghed i valgprocessen og ro på til at støtte deres børn i at foretage et kvalificeret individuelt uddannelsesvalg.

Forside Veje til forældre

I materialet sættes der fokus på forældresamarbejde. Materialet skal bidrage til at få forældrene tættere på vejledningen og give dem mulighed for at få indsigt i de muligheder de unge præsenteres for. Det skal give dem mulighed for at stille deres egne spørgsmål og få kendskab til de tanker og værdier, der ligger bag vejledningsaktiviteterne. Og så skal det styrke relationen mellem uddannelsesvejledere og forældre.