Målrettet erhvervspraktik i udskolingen

kuffert

Erhvervspraktikken i grundskolen er en unik mulighed for at stifte bekendtskab med erhvervsuddannelserne og de fremtidige jobmuligheder på en levende og spændende måde. Derfor har praktikken været et naturligt værktøj for Faglært til Fremtiden at arbejde videre på at udvikle. Ønsket er at skabe vejledningsmateriale, der inspirerer til at flere unge kommer i praktikforløb, som er sammenhængende og målrettede den enkelte elev. Og skabe forløb hvor de aktiveres igennem forberedelse, gennemførelse og efterbearbejdning af deres praktik.

Flere Veje til Praktik

'Flere Veje til Praktik' er produktet af arbejdet med anden del af Faglært til Fremtiden, og er udviklet af UU Center Syd i samarbejde med UU Vestegnen og UU Vallensbæk. Flere Veje til Praktik dækker over arbejdet med målrettet erhvervspraktik i udskolingen og rummer således 5 eksemplariske forløb for afvikling af erhvervspraktik i 8. klasse. Forløbene introduceres og udfoldes sammen med generelle overvejelser vedrørende erhvervspraktik i to vejledningshæfter: Et inspirationskatalog og en materialesamling.

Flere Veje til Praktik: Materialesamling

- til at modellere, kopiere og komme i gang

Forside-Flere-veje-til-praktik-materialesamling

 

Denne materialesamling er et vejledningshæfte, som indeholder en detaljeret gennemgang af de 5 konkrete modeller for erhvervspraktik, som Faglært til Fremtiden har udviklet. Materialesamlingen indeholder derudover henvisninger til de mange bilag, som modellerne har affødt. Alle disse bilag finder du, til gennemsyn eller download, i oversigten til højre.

Som titlen angiver er der flere veje til praktik, men den gode og lærerige erhvervspraktik opstår dog sjældent af sig selv. Den kræver handling fra de forskellige aktører, som involveres i forløbet og kræver en indsats før, under og efter. Alt dette finder du masser af input til i materialesamlingen.

 

Flere Veje til Praktik: Inspirationskatalog

- Inspiration til målrettet praktik i udskolingen

Flere veje til praktik_inspirationskatalog

Dette inspirationskatalog er et vejledningshæfte, der gennemgår erhvervspraktik mere tematisk og sammenfatter de store pointer og erfaringer som er indsamlet på tværs af modellerne.

Som titlen angiver er der flere veje til praktik. Dette projekt alene repræsenterer 5 forskellige måder at sammensætte et praktikforløb på, og tanken med materialet er, at du selv skal vælge, vrage og videreudvikle det praktikforløb, der passer til din lokale kontekst - for at skabe et godt og sammenhængende forløb for de unge.


 

Flere Veje til Praktik - Praktikvideo