Om Faglært til Fremtiden

I projekt Faglært til Fremtiden arbejder vi for at fremme unges interesse for erhvervsuddannelserne gennem en styrket vejledningsindsats i folkeskolen, målretning af erhvervspraktikken, forældreinddragelse og rollemodeller

Målet er, at 25 % af de unge i Region Hovedstaden i år 2020 vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. 

Hvis det mål skal nås er der brug for en fælles indsats, som involverer lærere fra både grundskolen og erhvervsuddannelserne, vejledere, forældre, virksomhederne og de unge selv - og ikke mindst de faglige organisationer, der overenskomstdækker og organiserer de unge i erhvervsuddannelserne. Derfor samarbejder vi i projektet med en bred skare af interessenter, som du kan læse mere om her. LO Hovedstaden er projektstyrer og står for at sikre fremdrift og synergi imellem de forskellige aktiviteter og indsatser. 

Projektet blev skudt igang med et stort opstartsarrangement med over 100 deltagere i januar 2017. Projektet løber over en treårig periode og afsluttes i december 2019. Det treårige tidsperspektiv giver mulighed for at arbejde i dybden med udviklingen af de forskellige aktiviteter samt for at teste og evaluere dem inden projektet afsluttes. 

Projektet får tilskud fra Region Hovedstaden og er en del den regionale vækststrategi: Faglært til vækst. Du kan læse mere om projektets forskellige aktiviteter nedenfor.

Bedre erhvervspraktik i folkeskolen

kuffert

Erhvervspraktikken i folkeskolen er en mulighed for at stifte bekendtskab med erhvervsuddannelserne og de fremtidige jobmuligheder på en levende og spændende måde. Derfor udvikler vi et forløb, som skal forbedre erhvervspraktikken ved at klæde eleverne godt på inden praktikken, og ved at sikre at eleverne kan arbejde videre med deres besøg efterfølgende.

Rollemodeller

samtale

For mange unge er ung-til-ung-vejledning en god måde at stifte bekendtskab med erhvervsuddannelserne på. Gennem rollemodeller kan de unge spejle og identificere sig med et andet ungt menneske, som har valgt en erhvervsuddannelse. Det er derfor vigtigt, at eleverne møder inspirerende rollemodeller, der brænder for deres fag og som kan være med at inspirere til at vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Vi vil undersøge erfaringerne med brugen af rollemodeller og undersøge, hvilke forhold der afgør om et rollemodelsforløb bliver en succes for eleverne.

Fokus på forældrene

forældre

Vi ved, at forældrene er en af de mest betydningsfulde faktorer for de unges uddannelsesvalg. Derfor er det en del af projektet, at få erfaring med hvordan forældrene bedst muligt kan inddrages i forbindelse med de unges uddannelsesvalg. Samtidig er forældrenes netværk i mange tilfælde en stor ressource, som kan udnyttes bedre. Som del af projektet skal der derfor afprøves forskellige metoder til at få forældrenes netværk i spil. Forældrene kan være en hjælp til at præsentere forskellige jobmuligheder for eleverne og i nogle tilfælde kan de bidrage med konkrete praktikmuligheder til eleverne.