Om Faglært til Fremtiden

I projekt Faglært til Fremtiden arbejder vi for at fremme unges interesse for erhvervsuddannelserne gennem en styrket vejledningsindsats i folkeskolen, målretning af erhvervspraktikken, forældreinddragelse og rollemodeller

Målet er, at 25 % af de unge i Region Hovedstaden i år 2020 vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. 

Hvis det mål skal nås er der brug for en fælles indsats, som involverer lærere fra både grundskolen og erhvervsuddannelserne, vejledere, forældre, virksomhederne og de unge selv - og ikke mindst de faglige organisationer, der overenskomstdækker og organiserer de unge i erhvervsuddannelserne. Derfor samarbejder vi i projektet med en bred skare af interessenter, som du kan læse mere om her. LO Hovedstaden er projektstyrer og står for at sikre fremdrift og synergi imellem de forskellige aktiviteter og indsatser. 

Projektet blev skudt igang med et stort opstartsarrangement med over 100 deltagere i januar 2017. Projektet løber over en treårig periode og afsluttes i december 2019. Det treårige tidsperspektiv giver mulighed for at arbejde i dybden med udviklingen af de forskellige aktiviteter samt for at teste og evaluere dem inden projektet afsluttes. 

Projektet får tilskud fra Region Hovedstaden og er en del den regionale vækststrategi: Faglært til vækst. Du kan læse mere om projektets forskellige aktiviteter nedenfor.

Tidlig vejledning om eud i grundskolen

vejlening

Vi har udarbejdet undervisningsforløbet 4VEJE, som introducerer eleverne til erhvervsuddannelserne og de muligheder, som en erhvervsuddannelse kan åbne for, allerede fra 6. klasse. Målet er, at eleverne får viden om erhvervsuddannelserne, så de kan træffe deres valg af ungdomsuddannelse på et kvalificeret grundlag. I forløbet indgår film med rollemodeller og opgaver fra deres hverdag, som kan sætte virkelighedsbilleder på livet som faglært.

Målrettet erhvervspraktik i udskolingen

kuffert

Erhvervspraktikken i grundskolen er en unik mulighed for at stifte bekendtskab med erhvervsuddannelserne og de fremtidige jobmuligheder på en levende og spændende måde. Derfor har praktikken været et naturligt værktøj for Faglært til Fremtiden at arbejde videre på at udvikle. Ønsket er at skabe vejledningsmateriale, der inspirerer til at flere unge kommer i praktikforløb, som er sammenhængende og målrettede den enkelte elev. Og skabe forløb hvor de aktiveres igennem forberedelse, gennemførelse og efterbearbejdning af deres praktik.

Fokus på forældrene

forældre

Vi ved, at forældrene er en af de mest betydningsfulde faktorer for de unges uddannelsesvalg. Derfor er det en del af projektet, at få erfaring med hvordan forældrene bedst muligt kan inddrages i forbindelse med de unges uddannelsesvalg. Samtidig er forældrenes netværk i mange tilfælde en stor ressource, som kan udnyttes bedre. Som del af projektet skal der derfor afprøves forskellige metoder til at få forældrenes netværk i spil. Forældrene kan være en hjælp til at præsentere forskellige jobmuligheder for eleverne og i nogle tilfælde kan de bidrage med konkrete praktikmuligheder til eleverne.