Introduktion

LO Hovedstaden arbejder for at fastholde og udvikle medlemmerne i FH fagforeningerne på arbejdsmarkedet i Hovedstadsregionen. Samtidig understøtter vi arbejdsløse medlemmer ved at styrke muligheder for opkvalificering og tilbagevenden - og ved at holde et vågent øje med tiltag, som truer det ordinære arbejdsmarked.

Fremtiden byder på nye muligheder og udfordringer med en hastigt stigende digitalisering, brug af robotteknologi og kunstig intelligens. LO Hovedstaden koncentrerer sig om at sikre, at arbejdsmarkedet også i fremtiden byder på ordentlige arbejdsvilkår.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd - RAR

LO Hovedstaden er repræsenteret i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden. RAR rådgiver og går i dialog med kommuner om udviklingen af arbejdsmarkedsindsatsen og samarbejder med a-kasser og andre relevante aktører, fx Erhvervshuse.

Læs mere om RAR Hovedstaden på deres hjemmeside og find referater, nøgletal og relevante artikler. Her kan du finde oversigt over kommunernes beskæftigelsesplaner for 2019 og RAR Hovedstadens opsamling på planerne.

Formandskabet for RAR skifter mellem arbejdsgivere og arbejdstagere hvert andet år. Pt. er det Leif Elken fra DA, der er formand for RAR, hvor LO Hovedstadens formand Per Olsen er 1. næstformand og borgmester i Ishøj Kommune, Ole Bjørnstorp, er 2. næstformand.

Repræsentanter - RAR

 • Christian Grønnemark, HK Hovedstaden
 • Birte Lundsgaard, TL Sjælland, Hillerød
 • John Westhausen, 3F Industri Vestegnen
 • Lene Lindberg, FOA Nordsjælland
 • Per Olsen, LO Hovedstaden

Suppleanter- RAR

 • John Ekebjerg-Jakobsen, 3F København
 • Dennis Birger Hejl, 3F BJMF
 • Henrik Stilling, Metal Hovedstaden
 • Troels Neiiendam, FOA Sosu
 • Winnie Axelsen, HK Kommunal Hovedstaden

Sagsudvalg - RAR

RAR har nedsat et sagsudvalg, som varetager forvaltningsopgaver, herunder virksomheders varsling af større afskedigelser. Sagsudvalget rådgiver om nytteindsatsprojekter og afgiver udtalelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sager om opholdstilladelse.

Repræsentanter - Sagsudvalget

 • Birte Lundsgaard, TL Sjælland, Hillerød
 • Lene Lindberg, FOA Nordsjælland

Positivlisteudvalg - RAR

RAR har desuden nedsat et positivlisteudvalg, der rådgiver RAR om behovet for nye stillingsbetegnelser og kurser på den regionale positivliste.

Repræsentanter - Positivlisteudvalget

 • Dennis Birger Hejl, 3F BJMF
 • Henrik Tonnesen, NNF Sjælland & Øerne
 • Mettemarie Lunding, HK Hovedstaden

A-kassenetværket

LO Hovedstaden har etableret et A-kassenetværk, som gør det muligt for os at have en god dialog om konsekvenserne af de arbejdsmarkedspolitiske redskaber.

På møderne orienterer vi hinanden og repræsentanter fra a-kasserne giver LO Hovedstaden input, som kan drøftes i relevante politiske organer, fx RAR. Netværket afholder 2-3 årlige møder. Medlemmerne af netværket består af ledere og medarbejdere fra a-kasser i LO Hovedstadens medlemsorganisationer. Repræsentanter fra a-kasserne i Nordsjælland mødes endvidere jævnligt og drøfter emner af særlig lokalpolitisk karakter.

IRTUC Øresund og ETUN

IRTUC Øresund er et samarbejde mellem lønmodtagernes organisationer i Øresundsregionen, der forbedrer mulighederne for lønmodtagerne på det fælles Øresundsarbejdsmarked.

IRTUC Øresund arbejder for et grænseoverskridende velorganiseret arbejdsmarked i hele Øresundsregionen, der respekterer svenske og danske kollektivaftaler og arbejdsret. Forkortelsen IRTUC står for Interregional Trade Union Confederation, altså et transregionalt fagforeningssamarbejde.

Formandskabet i IRTUC Øresund skifter mellem LO Hovedstaden og LO-distriktet i Skåne. Pt. er Per Olsen (formand for LO Hovedstaden) præsident i IRTUC Øresund.

ECTUN (European Capitals Trade Unions Network)

LO Hovedstaden er også medlem af ECTUN, som er en faglig organisation for hovedstæder i Europa. Vi mødes en gang om året og drøfter emner, som har relevans for hovedstæder og urbanisering. Sidste møde (marts 2020) havde fokus på hvordan vi politikpåvirker den grønne omstilling i de store byer. Læs mere her.

Konsulent

Kontakt Jesper Tranberg Hansen hvis du har spørgsmål.


Konsulent

Kontakt Sophie Anthon Buhl hvis du har spørgsmål.