Introduktion

Arbejdsmiljøet i Danmark er for nedadgående. Både på det private og det offentlige område taler arbejdsskadestatistikkerne desværre deres tydelige sprog om et arbejdsmiljø, hvor nedslidning og belastning i det psykiske arbejdsmiljø fylder alt for meget. I LO Hovedstaden arbejder vi for at forbedre arbejdsmiljøforholdene i Danmark.

Arbejdsmiljønetværket

I Arbejdsmiljønetværket mødes repræsentanter på tværs af LO Hovedstadens medlemsorganisationer 2-3 gange om året.

I netværket arbejder vi med temaer, som tværfagligt kan hjælpe de enkelte organisationer med viden om eksempelvis psykisk arbejdsmiljø, arbejdstilsynet som myndighed og vejen til et godt arbejdsliv. 

På mødet i august 2018 fik vi oplæg fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Oplægget kan ses her.

Møder - Arbejdsmiljønetværket

2019 er arbejdsmiljørepræsentantsår

FH og medlemsorganisationerne sætter i 2019 fokus på de mere end 25.000 arbejdsmiljørepræsentanter og deres afgørende indsats for et sundt og sikkert arbejdsmiljø på landets arbejdspladser. Et arbejde vi i LO Hovedstaden naturligvis støtter op om!

I løbet af året arrangerer vi en række temamøder, som skal give inspiration og værktøjer til arbejdet med et bedre arbejdsmiljø. Samtidig ønsker vi også at bidrage til debatten om ligestilling af psykisk og fysisk arbejdsmiljø.