Introduktion

Arbejdsmiljøet i Danmark er for nedadgående og både på det private og det offentlige område taler arbejdsskadestatistikkerne desværre deres tydelige sprog om et arbejdsmiljø, hvor nedslidning og belastning i det psykiske arbejdsmiljø fylder alt for meget. For LO Hovedstaden er det helt centralt at arbejde for at bedre arbejdsmiljøforholdene i Danmark.

Arbejdsmiljønetværket

I Arbejdsmiljønetværket mødes repræsentanter på tværs af LO Hovedstadens medlemsorganisationer 3-4 gange om året. I netværket arbejder vi med temaer, som tværfagligt kan hjælpe de enkelte organisationer med viden om eksempelvis psykisk arbejdsmiljø, arbejdstilsynet som myndighed og vejen til et godt arbejdsliv. 

På et møde med fokus på det psykiske arbejdsmiljø fik netværket et oplæg fra Christian Juhl, Enhedslisten, om folketingsbeslutning vedrørende ligestilling mellem fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Her finder du link til bekendtgørelse om Arbejdsmiljøorganisation og til bekendtgørelse om det psykiske arbejdsmiljø i Sverige, som Christian Juhl henviste til.