Om Advisory board

Projektets advisory board er sammensat af personer, som alle repræsenterer forskellige perspektiver på bestræbelserne på at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Advisory boardet vil igennem den treårige projektperiode løbende give faglig sparring og input til projektet. 

Projektets advisory board består af:

 • John Westhausen, 3F Industri
 • Mattias Tesfaye, Socialdemokratiet
 • Per Olsen, LO Hovedstaden
 • Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet
 • Mette With Hagensen, Skole & Forældre
 • Anders Ladegaard, UU Danmark
 • Maja Mørk Christensen, Erhvervsskolernes Elevorganisation
 • Jens Sørensen, Erhvervssammenslutningen på Vestegnen
 • Nina Olsen, Danske Erhvervsskoler og Gymnasier
 • Jeanette Sjøberg, Danmarks Lærerforening
 • Birgitte Leolnar, Region Hovedstaden