Ny politik - Ny regering - Dit valg

Afstanden mellem rig og fattig stiger i Danmark - 64.500 børn vokser i dag op i fattigdom. Vi ser banker, der hjælper de allerrigeste med at snyde i skat og et arbejdstilsyn, der ikke har medarbejdere nok til at kunne sikre et godt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser.

I LO hovedstaden mener vi, at der er brug for igen at prioritere velfærden, hvor alle betaler deres skat til fællesskabet og børn vokser op i tryghed og gode vilkår. Der er brug for en grøn og bæredygtig tilgang til vækst – et menneskesyn, som sikrer, at almindelige mennesker får del i de gode tider. Og der er brug for at sikre uddannelse, så ingen efterlades på perronen, når udviklingen kører.

Vi ønsker en ny regering, som vil gå op imod den stigende ulighed. En regering, som sikrer, at skattevæsenet har ressourcer til at stoppe skattesnyd og at Arbejdstilsynet har ordentlige vilkår til at kunne sikre, at Danske arbejdspladser har et ordentligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.  

LO hovedstaden har valgt at fremhæve en række folketingskandidater, som vi mener støtter op om dette. Det er samtidig kandidater, som har en faglig baggrund og som ved, hvad det vil sige at fungere på en ganske almindelig arbejdsplads. Dem kan du læse mere om lidt længere nede på siden. Ny politik, ny regering – dit valg.

Lise Müller (SF)

Fordi fællesskab giver håb

Gennem mine 20 år som sygeplejerske har jeg set et mere og mere fortravlet sundhedsvæsen. Manglen på ansatte og ressourcer tvinger det i knæ. Det går ud over patienterne. Det er vores velfærdssamfund, der slår revner. Mange steder er der ikke personale nok til at give børnene i daginstitutionerne en god og tryg hverdag. Det samme gælder for vores gamle. Arbejdsmiljøet halter, medarbejderne bliver stressede og brænder ud. Det skal vi ændre på.

Vi skal tilbage på sporet, vise storsind og skabe lighed og muligheder for alle. Vi skal af med kontanthjælpsloftet, skabe bedre arbejdsmiljø og sikre mulighed for en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Vi skal være de mest ambitiøse i verden på klimadagsordenen, fordi vi insisterer på at give en bedre verden videre til vores børn. Sammen kan vi – fordi fællesskab giver håb. 

Jeg hedder Lise Müller og jeg er kandidat for SF i Nordsjælland

Mattias Tesfaye (S)

En håndværker i Folketinget

Det skal være en ret, at komme tidligere på folkepension, hvis man er startet tidligt på arbejdsmarkedet. Jeg var selv 16 år da jeg startede på teknisk skole.

Gennem mine år som håndværker har jeg mødt mange, der har slidt og slæbt siden de var helt unge. Jeg synes det er retfærdigt, at de kan gå på pension lidt før andre.

Vi skal investere i uddannelse

Den borgerlige regering har skåret kraftigt på uddannelse. Som Socialdemokratiets ordfører har jeg arbejdet tæt sammen med fagbevægelsen om at forsvare erhvervsskoler og AMU. Vores parti vil bruge 2000 kroner mere om året på hver elev, der går på erhvervsuddannelser.

Dansk løn i Danmark

Da Socialdemokratiet var i regering blev det afsat penge på finansloven til at kontrollere firmaer fra Østeuropa. Det gav Arbejdstilsynet, politiet og Skat muligheder for at bekæmpe fusk og svindel. Men siden Lars Løkke er kommet til magten er der blevet skåret kraftigt i disse penge. Hvis vi vinder valget, skal myndighederne igen have midler til en ordentlig indsats mod fusk.

Verner Sand Kirk (S)

Det solide A-valg i København

Jeg har boet i København og Hvidovre siden 1986, men er opvokset i Thyborøn. Jeg står fast, når det blæser og tænker mig om, inden jeg sætter sejl.

Jeg er direktør i Danske A-kasser. Jeg har tidligere bl.a. været afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet og rådgiver for Poul Nyrup Rasmussen.

Pas på velfærdssamfundet

Uligheden i Danmark er steget. Det skal vendes. Skattelettelser giver ikke gode uddannelser, ordentlig børnepasning og ældreomsorg og et godt sundhedsvæsen.

Ledige skal hjælpes – ikke straffes

Arbejdsløshed er ikke de lediges skyld. Det er et fælles ansvar. Vi skal turde stille krav, men arbejdsløse og syge skal behandles med respekt. Sociale tæsk virker ikke.

Alle på ret kurs

Teknologi truer ikke velfærden. Største trussel er manglerne i folkeskolen, og på uddannelserne videre frem. De skal styres af krav og tillid.

Udflytningen af arbejdspladser skal stoppes

Det har kostet milliarder, forringet sagsbehandlingen og haft store menneskelige omkostninger. Vanviddet skal stoppe.

Vivi Nør Jacobsen (SF)

Vi kan sammen skabe forandringer 

De forandringer, jeg arbejder for, gælder både børn og voksne. Vi skal sikre alle børn en god start i livet. Det betyder, et minimum for hvor mange pædagoger, der skal være i vores vuggestuer og børnehaver. Vi skal sikre alle voksne et godt arbejdsliv. Det betyder, vi skal modarbejde nedslidning, stress og afsætte flere midler til at gøre det. Og så skal vi tænke sundheden forfra og starte ved forebyggelsen – og sikre lige behandling til alle, der bliver syge.

Jeg er aktiv i mit lokalsamfund som:

  • Suppleant til Kommunalbestyrelsen i Albertslund - efter jeg fik det højeste personlige stemmetal for SF i Albertslund.
  • Aktiv i Herstedlund skoles bestyrelse, bestyrelsen for byens Ungecenter og formand for Skolerådet.
  • Tidligere frivillig teamleder i Røde Kors, mens der var afviste asylansøgere i Vridsløselille.
  • Og så bor jeg i rækkehus, er 42 år, ansat i en fagforening og mor til to.

Kasper Sand Kjær (S)

Folketingskandidat for Socialdemokratiet i Københavns Omegn.

29 år, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd, tidl. ungdomskonsulent i LO.

Jeg stiller op til Folketinget, fordi vi har brug for en ny retning for Danmark. Siden 2015 har den borgerlige regering skåret på velfærden, forringet vores arbejdsmarked og givet milliarder af skattelettelser til de rigeste. Uligheden er steget, vores uddannelser er blevet ringere og vores offentligt ansatte for pressede.

Jeg stiller op for at arbejde for fællesskabet. Det er vores stærke fællesskab, som har skabt verdens bedste samfund. Jeg kan ikke forestille mig et bedre land for min egen søn at vokse op i. Vores velfærdssamfund skaber flere muligheder for os alle sammen, end hvis vi stod alene. Det løfter hele vores samfund, til gavn for os alle, når vi i fællesskab sørger for vores børns skolegang, passer på de syge, tager hånd om de svageste og organiserer os på arbejdsmarkedet. Hvis det fortsat skal være virkeligheden i Danmark, så kræver det, at vi investerer i og satser på fællesskabet.

Jette Gottlieb (EHL)

Det er ikke i orden, at man skal leve i økonomisk utryghed, hvis man er så uheldig at miste sit arbejde. Det er heller ikke i orden, at al rigdom samles på færre hænder. Eller at dem, der havde held, alder og penge til at købe en bolig, kan tjene mere på at bo end på at arbejde. Vi er et rigt samfund fordi vi gennem årtier har organiseret vores samfund på en måde, der har ført til lighed og velstand. Vi har et økonomisk – og burde have et mentalt – overskud til at tage os af hinanden.

Jeg vil arbejde for:

  • Et åbent demokrati, hvor myndigheder kan kigges i kortene.
  • Alle skal kunne leve et værdigt liv uden fattigdom.
  • Også når de er syge, arbejdsløse eller gamle.
  • Vores produktion skal være bæredygtig med genbrug, økologi og vedvarende energi.
  • Velfærd skal bygge på menneskelig omsorg. Flere hjerter, hjerner og hænder.
  • At vi kan betale skat med glæde, så velfærd finansieres, og samfundets rigdom fordeles bedre.

Jonathan Simmel (EHL)

Jonathan Simmel, 31 år, elektriker og faglærer på en teknisk skole.

Opstiller til folketinget i protest over den stigende ulighed i samfundet. Vi ser hvordan borgerlige regeringer ødelægger vores sociale sikkerhedsnet, hæver vores pensionsalder og smadre vores velfærdssamfund. Alt imens at banditter i habitter flænser vores statskasse og de rige bliver rigere og rigere.

Vi har et kæmpe økonomisk overskud i Danmark, men det tilfalder en meget lille gruppe mennesker. Med groteske lønstigninger og aktieoverskud udbygger de deres rigdomme, imens regeringen fodre dem med flere og flere skattelettelser. Grådigheden er blevet større i toppen af samfundet. Hvad enten det handler om udnyttelsen af udenlandske kollegaer, besparelser og uværdig behandling af syge og nedslidte, eller udhulingen af vores offentlige arbejdspladser – Velfærden i kommuner, regioner og staten.

Vi kan vende denne udvikling! Men det kræver faglig kamp på gulvet, og det kræver at vi bruger vores valg til at kræve en ny rød/grøn retning for Danmark!

Kandidater til Europa-Parlamentet

Jakob Nerup (EHL)

Jakob Nerup, 58 år, nr. 4

Når noget er uretfærdigt, så skal man stå op og forandre det. Det gælder også i EU. Det er min røde tråd i mit arbejdsliv og politiske engagement. Som tillidsvalgt for maskinarbejdere, driftsassistenter og HK’er har kampen for bedre vilkår og social retfærdighed altid stået i centrum.

Social retfærdighed. Lønmodtagernes vilkår er vigtigere end virksomhedernes konkurrence og sociale rettigheder skal komme før EU's indre marked. Derfor skal EU have en social protokol og vi skal kæmpe for bedre vilkår for alle Europas lønmodtagere uanset EU's regler.

Max indsats for klimaet. Det haster og vi skal gøre meget mere i Danmark og i EU. Skal vi redde klimaet kræver det højere mindstemål i EU og Danmark skal gennemføre Enhedslistens klimaplan.

Velfærd i stedet for skattesnyd. EU hjælper multinationale virksomheder og de rige med at snyde i skat, samtidig med at velfærden beskæres. Det skal stoppes.

Marianne Vind (S)

Marianne Vind, EP-kandidat for Socialdemokratiet, næstformand HK/Privat

Før jeg blev født brækkede min farfar ryggen, da et læs tømmer skred på Junckers savværk. Hans krumme ryg mindede altid om, at man kan blive syg af sit arbejde.

Jeg selv blev uddannet hospitalslaborant. Da mange laboranter arbejder med farlig kemi og slider armene op, har arbejdsmiljøet altid været vigtigt for mig. Helt på linje med bedre løn og ansættelsesvilkår. Det var det jeg arbejdede for de 10 år jeg var tillidsrepræsentant på Novozymes og de sidste 7 år som næstformand i fagforeningen HK/Privat.

Det er ikke kun overenskomster og lovgivning, der betyder noget, men også beslutninger taget i EU. Jeg vil gerne bringe min viden om vores Danske model og arbejdsmarked til Bruxelles. Der vil jeg arbejde for, at Den Danske model respekteres og for regulering af den fri bevægelighed - den må ikke være på bekostning af årtiers tilkæmpede rettigheder. Det er tid til sammenhold mellem lønmodtagere.