Handicap ligestilling uddannelse

International handicapdag

I dag, den 3. december, er det international handicapdag – I år med fokus på uddannelse for unge med handicap. Vi giver ordet til vores administrative medarbejde her hos LO Hovedstaden:

"Jeg hedder Cæcilie Nisbeth og har Cerebral Parese (tidl. kaldet spastiker). Det har været altafgørende for mig for at få fodfæste på arbejdsmarkedet, at jeg har taget en uddannelse. Uden en uddannelse i bagagen havde det været klart sværere for mig at få fodfæste på arbejdsmarkedet, og jeg kunne nemt have endt på en førtidspension.  

For tallene taler deres tydelige sprog: I perioden 2012-2016 (de nyeste tal, man har) er andelen af personer med handicap, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse, faldet fra 74 % til 66% - mens andelen for personer uden handicap i samme periode er steget fra 84% til 86 %.

Jeg håber og tror, at hvis vi alle gør en ekstra indsats, at vi så kan få flere med handicap ind på arbejdsmarkedet, i uddannelse og dermed være en del af samfundet."

Tallene Cæcilie refererer til, er hentet fra ”Handicapbarometeret", Institut for Menneskerettigheder.