Praktikpladser unge

51 fagforeninger kalder på arbejdsgiverne

På trods af fremgang og meldinger om mangel på faglært arbejdskraft står mere end 10.000 unge stadig uden udsigten til at få en praktikplads. Det undrer de 51 lokale fagforeninger, der er organiseret i LO Hovedstaden.

Fagbevægelsen har igennem de sidste 10 år gentagne gange appelleret til arbejdsgiverne om at øge antallet af praktikpladser betragteligt. Igen og igen har vi peget på det faktum, at der vil komme til at mangle kvalificeret faglært arbejdskraft i Danmark, hvis arbejdsgiverne svigter de unge, der gerne vil have en faglært uddannelse.

Desværre har mange arbejdsgivere vendt det døve øre til og fravalgt de unge, som ellers brændende ønsker sig en praktikplads. I stedet forsøger man at løse arbejdskraftbehovet med udenlandsk arbejdskraft.

Flere virksomheder må tage ansvar

Det er ganske enkelt uacceptabelt, at arbejdsgiverne, imens opsvinget buldrer derudad, ikke kan tage sig sammen til at oprette flere praktikpladser. Og det er meget problematisk, at virksomhederne i stort omfang opretter korte aftaler således, at de unge ikke sikres et fuldt praktikpladsforløb, hvorfor de risikerer at måtte afbryde deres erhvervsuddannelse.

LO Hovedstaden anerkender, at det er et problem hvis virksomhederne ikke kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Men den kvalificerede arbejdskraft kommer ikke af sig selv – virksomhederne må sørge for, at de unge kan uddanne sig. 10.000 unge uden udsigt til en praktikplads er helt hen i vejret, så herfra skal der endnu engang lyde en kraftig opfordring til arbejdsgiverne om at tage ansvaret på sig og sikre, at flere unge kan blive faglært. For de unges skyld, virksomhedernes egen og for Danmarks skyld.