Politisk pragmatisme Per G. Olsen

Debat om København

13. november bragte Altinget Hovedstaden følgende debatindlæg fra Per Olsen

UDVIKLINGEN AF KØBENHAVN:

København har behov for politikere, der har det lange lys på, og kan skabe holdbare løsninger. I LO Hovedstaden er vi sådan set enige i socialborgermester Mia Nyegaard betragtninger om, at det er i gennem pragmatisme man opnår resultater, når det gælder udviklingen af København.

Socialborgmester Mia Nyegaard (B) slår i sin kronik om København i Altinget Hovedstaden 20. okt. 2020 hovedet på sømmet, når hun efterlyser, at politikere tager det lange lys på og tænker 20, 30 og 40 år ud i fremtiden, når det gælder udviklingen af vores hovedstad.

Hos LO Hovedstaden er vi enige i den betragtning. Det er helt nødvendigt at tænke længere end bare til næste valg, når det drejer sig om at udvikle København. Og det helt nødvendigt, at vores politikere evner og ønsker at lave det hårde politiske og pragmatiske arbejde, som en god udvikling for København kræver.

Når Mia Nyegaard i disse dage udfordres internt hos de radikale i hovedstaden, så det i min optik et udtryk for en slags konkurrence om, hvem der her og nu byder højest ind eksempelvis på det grønne område. Politik skal naturligvis have kant, men hvis man kravler højt op i træet, så bliver kanten ikke kant, men en barriere for løsninger.

Udvikling, der holder, kræver samarbejde, og samarbejde bliver som bekendt besværliggjort, når politikere stiller ultimative krav, som ikke har opbakning.

Grøn by – baseret på langtidsholdbare løsninger og samarbejde

Hos LO Hovedstaden deler vi til fulde ambitionerne om at skabe en grøn by med sundt drikkevand, ren luft, klimavenlige transportmuligheder og rekreative grønne områder. Det er fuldstændig centralt for os. Det er blandt andet vores medlemsgrupper, som bor her – og det er vores medlemsgrupper, som skal udføre arbejdet med den grønne omstilling. Det er ikke bare godt for livskvalitet og klimaet. Det skaber også arbejdspladser. Byudvikling skal så afgjort gå hånd i hånd med klimafokus og bæredygtighed.

Der er vigtigere ting på spil for København end enkelte politikeres egne behov for at markerer særstandpunkter i forsøget på at blive genvalgt. Der er brug for politisk håndværk med samarbejde og langsigtede løsninger, der kommer Københavns indbyggere og arbejdspladser til gode.