Gode tider LO 10 forslag uddannelse

Gode tider - til gavn for alle

LO lancerer 10 konkrete forslag til at udnytte opsvinget, så alle kommer med. Per Olsen fra LO Hovedstaden fremhæver mulighederne for sporskifte og erhvervsrettede uddannelsesforløb som skræddersyet til hovedstadens kommuner.

"Det kommer alle til gavn, når vi har gode tider i Danmark. Det er LOs overordnede budskab i det forslagskatalog, de netop er gået på gaden med. Målet er, at alle kommer med i arbejdsfællesskabet og at flere af dem, der allerede er med, også er det i fremtiden. Jeg er glad for, at vi med dette katalog kommer med vores forslag til, hvordan den danske velfærd og arbejdsmarkedspolitik skal indrettes, så alle kommer med", siger Per Olsen fra LO Hovedstaden.

Han fortæller, at der trods den økonomiske fremgang stadig er over 37.000 arbejdsløse i region Hovedstaden, og at der vil opstå mangel på faglærte og overskud af ufaglærte inden for få år, medmindre vi gør noget her og nu:

"Hovedstaden har stadig mange ufaglærte, som gerne vil have papir på deres kompetencer. Så det er især muligheden for at sikre flere erhvervsrettede uddannelsesforløb for ufaglærte eller for de med forældede uddannelser, der kan vise sig som et rigtig godt redskab for os i Hovedstaden", fortæller Per Olsen.

 

Vi har brug for mere uddannelse

Per Olsen kommer samtidigt med en mindre opsang til de lokale politikere, fordi den regionale uddannelsespulje ikke bliver udnyttet til at dække de lokale behov:

"Vores lokale politikere burde have mere opmærksomhed på arbejdsmarkedspolitikken, det er gode tider og det er nu vi skal ekstra fokus på at hjælpe med kompetence løft. Den lokale pulje rummer jo mulighed for uddannelse til dem, der har allermest brug for den – og den mulighed bliver generelt set ikke udnyttet i dag. Lad os udnytte at puljen er der, så flere kan komme ind på arbejdsmarkedet – og blive der i takt med at kravet til at have sine kompetencer på papir kun bliver større", siger Per Olsen.

"LOs forslag kan gøre en forskel for dem på kanten af arbejdsmarkedet, samtidigt med at vi skaffer den arbejdskraft Danmark får brug for i fremtiden. Det er både solidarisk og økonomisk ansvarligt", slutter han.

 

Yderligere information:

Per Olsen, formand LO Hovedstaden, per@lohovedstaden.dk 4045 6369

Læs mere om LOs 10 forslag her.

Den regionale uddannelsespulje indeholder 100 mio. kr. årligt til korte erhvervsrettede uddannelsesforløb. Kommunerne kan med midler fra puljen få dækket 80% af driftsudgifterne til uddannelser, som er udvalgt af det Regionale Arbejdsmarkedsråd - den såkaldte positivliste.