LO uddannelse Regeringen

Hullet i spanden. Eller rettere i hovedet.

Kommentar fra formanden: Per Olsen, formand for LO Hovedstaden, har mere end svært ved at se logikken i, at Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre vil spare penge via beskæftigelsessystemet og dermed tære på de ellers så tiltrængte uddannelsesindsatser.

Alle råber vi på opkvalificering af den danske arbejdsstyrke, og vi glæder os over den indgåede trepartsaftale, som skal bibringe et løft i uddannelsesindsatsen i Danmark. Men hvor er logikken i den netop landede aftale om at spare på beskæftigelsesindsatsen som led i finansieringen af aftalen om en række erhvervs- og iværksætterinitiativer? Det er en besparelse, som kommer til at modarbejde ambitionen om mere uddannelse. En besparelse i dette system peger i retning af, at man vil foretrække billigere aktiveringsredskaber som eksempelvis virksomhedspraktik på bekostning af uddannelse og opkvalificering.

”Det er meget svært at holde af det forslag, som med al sandsynlighed vil svække muligheden for, at danske arbejdsløse bliver opkvalificeret. Det går jo direkte imod en målsætning om at give danskerne et kompetenceløft – herunder ambitionen om at få flere faglærte i Danmark”, siger Per Olsen og appellerer til, at man i stedet investerer i beskæftigelsespolitikken, herunder at man arbejder ambitiøst med kompetenceløft og uddannelse i stedet for at udhule mulighederne.