LO Hovedstaden pension tilbagetrækning

LO Hovedstadens forretningsudvalg udtaler:

LO Hovedstaden vil gerne kvittere for Socialdemokratiets forslag om retten til tidligere folkepension. Vi er enige i det grundlæggende synspunkt om, at ikke alle er i stand til at arbejde frem til den fastsatte folkepension.

Det er positivt, at der i Socialdemokratiets forslag er tale om en rettighed, baseret på den enkelte lønmodtagers antal år på arbejdsmarkedet og at det er en rettighed, som løbende kan udbygges. Ligeledes er det positivt, at syge og nedslidte mennesker, der ikke lever op til de objektive kriterier for en førtidspension, får muligheden for at blive visiteret til en tidlig folkepension.

LO Hovedstaden anser det også for positivt, at arbejdsmarkedets parter inddrages i afklaringen af anciennitet og nedslidning – og at der samtidig tales om en mere ambitiøs indsats for arbejdsmiljøet. LO Hovedstaden vil gerne bidrage til debatten med nedenstående forslag til en anciennitetsbestemt rettighed til pension:

LO Hovedstaden opfordrer partierne i Folketinget til at indføre en anciennitetsbestemt ret til pension, svarende til dagpengeniveauet på arbejdsmarkedet, frem til den fastsatte folkepensionsalder.

Samtidig opfordrer vi til, at der investeres mere i et godt arbejdsmiljø med det mål at give flere mennesker muligheden for en værdig alderdom.

Vedtaget København 25. januar 2019