uddannelse FH Hovedstaden a-kasser

Nye muligheder med opkvalificeringspakkerne

Vi holder møde i a-kassenetværket for at få en god dialog om hvordan, vi bedst muligt kan bruge de nye tiltag i "opkvalificeringspakken" til at få de ledige medlemmer i job og jobrettet uddannelse.

Mødet finder sted den 20. oktober kl. 9-11 hos LO Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 Kbh S, i stueetagen, lokale 403-404. Se dagsordenen her og tilmeld dig mødet senest 9. oktober til Jesper Tranberg på jesper@lohovedstaden.dk 

Dagsorden:

1. Siden sidst

2. Status på beskæftigelsessituationen og RARs initiativer ifbm. Covid-19 v/ Per Olsen, formand RAR Hovedstaden

3. Udmøntning af initiativerne i opkvalificeringsaftalen fra juni - hvilke nye muligheder giver det a-kasserne? v/ Tina Michler, STAR

4. Uddannelsesløft i virkeligheden: Hvordan kan a-kasser, jobcentre og skoler arbejde målrettet med opkvalificering til faglært og brancheskift? v/Martin Svane, AMK Øst

5. Status på a-kasseforsøget efter Covid-19 pausen v/ Torben D. Jensen, FH

6. Eventuelt

Vi sørger for god plads og masser af håndsprit.