flygtninge fattige demo

Stop angreb på fattige og flygtninge

Vi ønsker et Danmark, hvor børn ikke skal vokse op i fattigdom, bare fordi deres forældre er flygtet fra krig. Vi ønsker at inkludere og integrere mennesker i stedet for at ekskludere dem og træde på dem. Vi ønsker et samfund, hvor alle har samme rettigheder og værdighed, uanset hvor i verden, de kommer fra. Lad os kæmpe for medmenneskeligheden og en bedre verden. Ikke udbrede frygt og had.

Støt Mellemfolkeligt Samvirkes kampagne og hjælp med at forme et Danmark, der ikke lukker sig om sig selv. Læs mere her