Demokrati og fællesskab

Udtalelse: Vi skal værne om Demokrati og fællesskab

Vi opfordrer alle til at udvise respekt for demokratiet ved aktivt at deltage i valghandlinger, og afgive sin stemme på valgdagen! Demokratiet er ikke noget vi har fået foræret, eller som er faldet ned fra himlen. Demokratiet og de demokratiske rettigheder er noget vi har tilkæmpet os og noget vi skal værne om.

Der er ingen lette løsninger på vores tids store udfordringer med klimaforandringer, som markant vil forandre den verden vi kender i dag. Der er heller ingen lette svar på en forventelig befolkningstilvækst, specielt i Afrika og Asien, som vil sætte millioner af mennesker i bevægelse og på flugt fra sult, hungersnød og ulighed. Der findes kun svære udveje på klodens altoverskyggende problemer og udfordringer.

Men løsningerne skal findes ved, at mennesker insisterer på politiske og demokratiske redskaber i tæt samarbejde på tværs af nationerne. Og at vælge sofaen på valgdagen er at undergrave og udvise foragt for demokratiet, at stemme er at udvise interesse og opfylde sin borgerpligt.

Vi har ikke brug for, at nationalstaterne isolerer sig igennem national selvforherligelse, der er ikke brug for stærke mænd og kvinder. Der er derimod brug for stærkere fællesskaber, som træffer beslutninger om kollektive løsninger.

Vi skal styrke demokratiet og menneskers ret og indflydelse, og lave forpligtende politiske aftaler, hvor mennesker har større værdi end kapital, og hvor rettighederne til oplyste, trygge og anstændige liv er universelle.

Det starter med os selv, når vi udviser vores respekt for demokratiet ved solidarisk at deltage aktivt i demokratiske valg. Fællesskabet er også, at vi tager det ansvar på os at pege på lovgivende forsamlinger både nationalt og internationalt, når vi har muligheden.

For yderligere oplysninger: Per G. Olsen, per@lohovedstaden.dk


Vedtaget af et enigt repræsentantskab d. 21. marts 2019.