Introduktion

Forretningsudvalgsmøder: LO Hovedstadens forretningsudvalg mødes ca. 8 gange årligt og drøfter emner af interesse for det tværfaglige fællesskab. Her træffes beslutninger om kommende aktiviteter og fælles politiske meldinger af interesse for lønmodtagerne i vores region.

En gang årligt, i august, mødes forretningsudvalget til en 2-dages konference, et såkaldt 12-12 møde (i 2020: 20.-21. august)

Repræsentantskabsmøder: 2 gange om året holdes der repræsentantskabsmøde. Det ene møde er for delegerede fra medlemsorganisationerne. Det andet er også åbent for organisationernes medlemmer. (i 2020: repræsentantmøde 19. marts og medlemsmøde 26. november)

Møder - Forretningsudvalget