Introduktion

Forretningsudvalgsmøder: LO Hovedstadens forretningsudvalg mødes ca. 8 gange årligt og drøfter emner af interesse for det tværfaglige fællesskab. Her træffes beslutninger om kommende aktiviteter og fælles politiske meldinger af interesse for lønmodtagerne i vores region.

5. og 6. oktober 2020 holder forretningsudvalget en 2-dages konference, et såkaldt 12-12 møde

Repræsentantskabsmøder: 2 gange om året holdes der repræsentantskabsmøde. Det ene møde er for delegerede fra medlemsorganisationerne. Det andet er også åbent for organisationernes medlemmer. 

Møder - Forretningsudvalget