Introduktion

I LO Hovedstadens projektafdeling laver vi analyser og projekter om en lang række emner indenfor beskæftigelse, uddannelse og ledighed. Vi arbejder fx for og med Region Hovedstaden, jobcentre og beskæftigelsesråd, hvor vi laver undersøgelser af fx aktiveringspraksis, unges uddannelsesvalg, kompetenceløft, brancheskift og digitalisering.

Flere unge i erhvervsuddannelse i Region Hovedstaden

LO Hovedstaden er igang med et 3-årigt projekt, Faglært til Fremtiden, der sætter fokus på erhvervspraktikken og en tidlig vejledningsindsats om erhvervsuddannelserne i folkeskolen. Projektet gennemføres i samarbejde med UU Centrene på Vestegnen, folkeskoler, erhvervsskoler, forældre, virksomheder og Region Hovedstaden med flere. Projektet har sin egen hjemmeside, hvor du kan læse mere om projektets indsatser - du finder hjemmesiden her.

Projektet er led i den regionale vækststrategi ”Faglært til vækst” og støttes økonomisk af Region Hovedstaden. Projektet er baseret på en forundersøgelse, som kan læses her. I slutningen af januar 2017 holdt vi opstartsevent på projektet. TV Ishøj lavede et 7 min sammendrag, som kan ses her.

 

Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen

LO Hovedstaden er partner i projektet Kompetent Arbejdskraft til Greater Copenhagen.

I samarbejde med Hovedstadens og Nordsjællands Rekrutteringsservice skal LO Hovedstaden i perioden fra efteråret 2017 til udgangen af 2020 medvirke til, at der kan rekrutteres tilstrækkelig arbejdskraft til de store infrastrukturprojekter, hospitalsbyggerier og transportbranchen. Målet er b.la. at skabe én indgang til rekruttering af arbejdskraft for byggebranchen. Projektet er finansieret af Region Hovedstaden og understøtter den regionale vækststrategi "Faglært til Vækst".

Sammen om virksomsrettet integration

Frem mod 2025 er der stigende udfordringer med at rekruttere arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. En del af løsningen er at sætte fokus på flygtninge som arbejdskraftressource i de kommende år.

Projekt 'Sammen om virksomhedsrettet integration' er en regional udmøntning af trepartsaftalen om virksomhedsrettet integration. Bag samarbejdet står bl.a. LO Hovedstaden, Dansk Håndværk, Dansk Byggeri, HORESTA, Danske anlægsgartnere, Danske malermestre og de kommuner i Hovedstadsområdet, der har modtaget flygtninge i de senere år. Samarbejdet skal bidrage til at sikre kvalificeret arbejdskraft til de brancher, der mangler arbejdskraft og skabe job- og uddannelsesmuligheder til flygtninge, indvandrere og familiesammenførte. Det vil primært ske via IGU forløb, løntilskudsjobs og opkvalificering.

Projektet er støttet af Region Hovedstaden og indgår i det regionale vækstmål Faglært til vækst. I samarbejdet indgår endvidere AMK Øst, VEU-Center Hovedstaden og Nordsjælland, erhvervsskolerne og sprogcentrene i Region Hovedstaden.  

 

Projekt Samarbejdsportalen

LO Hovedstaden har igennem mange år faciliteret projekt Samarbejdsportalen. Projektet har til formål at bygge bro mellem jobcentre og faglige organisationer i København til gavn for arbejdsløse og sygemeldte. De relevante parter i projektet har deres egen hjemmeside: www.samarbejdsportalen.dk og mødes årligt til en samarbejdskonference og 4-5 temamøder. Projektet er finansieret i samarbejde med Københavns Kommune.

Konsulent

Kontakt Jesper Tranberg-Hansen hvis du har spørgsmål.


Projektkonsulent

Kontakt Christian Guldberg hvis du har spørgsmål.


Projektkonsulent

Kontakt Jeppe Mikkelsen hvis du har spørgsmål.