Introduktion

I LO Hovedstadens projektafdeling laver vi analyser og projekter om en lang række emner indenfor beskæftigelse, uddannelse og ledighed. Vi arbejder fx for og med Region Hovedstaden, jobcentre og beskæftigelsesråd, hvor vi laver undersøgelser af fx aktiveringspraksis, unges uddannelsesvalg, kompetenceløft, brancheskift og digitalisering.

Flere unge i erhvervsuddannelse i Region Hovedstaden

LOGO_ftf

LO Hovedstaden er igang med et 3-årigt projekt, Faglært til Fremtiden, der sætter fokus på erhvervspraktikken og en tidlig vejledningsindsats om erhvervsuddannelserne i folkeskolen.

Projektet gennemføres i samarbejde med UU Centrene på Vestegnen, folkeskoler, erhvervsskoler, forældre, virksomheder og Region Hovedstaden med flere. Projektet har sin egen hjemmeside, hvor du kan læse mere om projektets indsatser - du finder hjemmesiden her. Projektet er led i den regionale vækststrategi ”Faglært til vækst” og støttes økonomisk af Region Hovedstaden

Sammen om virksomsrettet integration

Logo for sammen om virksomhedsrettet integrationUdfordringerne med at rekruttere arbejdskraft adresseres i dette projekt med et fokus på flygtninge som arbejdskraftressource.

Sammen om virksomhedsrettet integration skal bidrage med at sikre kvalificeret arbejdskraft til de brancher, der mangler arbejdskraft og skabe job- og uddannelsesmuligheder til flygtninge, indvandrere og familiesammenførte. Det vil primært ske via IGU forløb, løntilskudsjobs og opkvalificering.

Projektet er støttet af Region Hovedstaden og indgår i det regionale vækstmål Faglært til vækst.

Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen

LOGO_KAGC

LO Hovedstaden er partner i projektet Kompetent Arbejdskraft til Greater Copenhagen.

I samarbejde med Hovedstadens og Nordsjællands Rekrutteringsservice skal LO Hovedstaden i perioden fra efteråret 2017 til udgangen af 2020 medvirke til, at der kan rekrutteres tilstrækkelig arbejdskraft til de store infrastrukturprojekter, hospitalsbyggerier og transportbranchen. Målet er b.la. at skabe én indgang til rekruttering af arbejdskraft for byggebranchen. Projektet er medfinansieret af Region Hovedstaden og understøtter den regionale vækststrategi "Faglært til Vækst".

KOM Digital

Logo KOM digital

LO Hovedstaden er med i det 4-årige projekt KOM Digital, som fokuserer på digitale kompetencer i de små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden.

Projektet er finansieret af Region Hovedstaden og EUs socialfond og har til formål at udvikle læringsformater, der kan ruste virksomheder og medarbejdere til at få det bedste ud af den rivende udvikling indenfor digitalisering og automatisering, som følger med industri 4.0. 

Projektkonsulent

Kontakt Christian Guldberg hvis du har spørgsmål.


Projektkonsulent (Barsel)

Kontakt Jeppe Mikkelsen hvis du har spørgsmål.


Konsulent

Kontakt Jesper Tranberg Hansen hvis du har spørgsmål.


Konsulent

Kontakt Sophie Anthon Buhl hvis du har spørgsmål.