Vælg kommuner eller region

LO Hovedstaden stillede i forbindelse med kommunal og regionrådsvalget samtlige kandidater fra partierne 5 spørgsmål som vi mener har betydning for borgere og medarbejdere.

Nedenfor kan du vælge imellem spørgsmål og svar fra kandidaterne der bakkede op og som blev valgt ind i de 28 kommuner og i region Hovedstaden.

 

Kommuner Region