Kommunalpolitikere

LO Hovedstaden stillede i forbindelse med kommunalvalget samtlige kandidater fra partierne 5 spørgsmål som vi mener har betydning for borgere og medarbejdere.

Hvis du ønsker et overblik over disse 5 temaer, så kan du starte med at trykke på de fem felter nedenfor.

Efterfølgende kan du finde din kommune i søgefeltet under de 5 temaer og se svarene fra de kandidater som bakkede op og blev valgt ind.

 

Gå til region

Udlicitering

Der findes utallige eksempler på private firmaer, der afgiver så lave tilbud, når kommuner udliciterer inden for blandt andet rengøring og hjemmepleje, at kvaliteten på ingen måde kan leve op til hvad, borgerne bør kunne forvente. Alt for ofte ender det med, at virksomheden erklærer sig konkurs, eller at samarbejdet ophæves på grund af dårlig kvalitet og manglende ydelser, hvilket skaber usikkerhed for borgere og medarbejdere og efterlader en stor efterregning til kommunen og borgerne.

For at sikre mig, at dette ikke sker, vil jeg støtte op om og arbejde for dette i kommunalbestyrelsen:

 • At virksomhedsoverdragelsesloven skal gælde ved udbud, således at medarbejderne ikke udsættes for massive forringelser på løn- og ansættelsesvilkår.
 • At kvalitet og arbejdsmiljø vægtes højt ved kommunale udbud til glæde for borgere og medarbejdere.
 • At den offentlige sektor i kommunen får lov til at deltage i udbud.
 • At indføre faste arbejdsklausuler, der dækker alle brancher.
 • At føre en ordentlig og effektiv kontrol.

Det kalder vi anstændighed - velfærd - og sund fornuft.

Klausuler

Hvis man som borger vil sikre sig, at ens skattekroner ikke bliver misbrugt og ender hos useriøse virksomheder, der ikke byder deres ansatte anstændige løn- og ansættelsesvilkår og et ordentligt arbejdsmiljø, og som ikke vil være med til at løfte opgaven med at uddanne de unge og skabe deres fremtid, så bør man sikre sig ved at have gode klausuler i kommunens udbud. På den måde sikrer man sig fair konkurrence og lige vilkår – til glæde for det lokale erhvervsliv, medarbejdere og borgere.

For at sikre mig, at dette ikke sker, vil jeg støtte op om og arbejde for dette i kommunalbestyrelsen:

 • At indføre gode arbejdsklausuler med kædeansvar, der sikrer anstændige løn- og arbejdsvilkår, og at useriøse virksomheder ikke kan løbe fra regningen.
 • At man sætter fokus på arbejdsmiljøet i arbejdsklausulen.
 • At indføre uddannelsesklausuler, der sikrer elevpladser.
 • At indføre sociale klausuler, der sikrer, at man tager et lokalt ansvar for udsatte grupper.
 • At man har en god og effektiv kontrol af, at klausulerne overholdes.
 • At man indfører klausulerne som standard ved udbud og arbejde, der udføres for kommunen, i alle brancher.

Det kalder vi anstændighed - velfærd - og sund fornuft.

Arbejdsmarked

Vi ønsker, at man behandler borgerne ordentligt - også dem, der er ledige af forskellige årsager. Derfor må der ændres fokus fra mistillid til tillid til den enkelte borger. Man må derfor gå bort fra kassetænkning og perspektivløs aktivering i diverse afskygninger og i stedet løfte på uddannelse, efteruddannelse og ordinære jobs. Man bør lokalpolitisk søge de gode løsninger via et tættere samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

For at sikre mig, at dette sker vil jeg støtte op om og arbejde for dette i kommunalbestyrelsen:

 • At virksomhedspraktik ikke bliver misbrugt som en systematisk billig arbejdskraftkarrusel.
 • At sikre sig, at ledige med behov for efteruddannelse bevilges dette med ordinær beskæftigelse for øje.
 • At nedslidte og syge borgere ikke udsættes for lange, urimelige og nedværdigende resurseforløb.

Det kalder vi anstændighed - velfærd - og sund fornuft.

Erhverv

Grundlaget for en bæredygtig vækst og udvikling, der sikrer jobs og uddannelse, er et velfungerende erhvervsliv. Det er væsentligt, at erhvervslivet har gode rammebetingelser, således at man kan tiltrække seriøse virksomheder, der tager ansvar for at uddanne vores unge til fremtidens arbejdsmarked på ordentlige og anstændige vilkår.

For at sikre mig, at dette sker vil jeg støtte op om og arbejde for dette i kommunalbestyrelsen:

 • Lave én indgang for virksomheder i kommunen for diverse myndighedsgodkendelser, rådgivning m.m.
 • Sikre, at kommunalt udbudt arbejde sker på ordentlige vilkår via klausuler.
 • Tænke samarbejde på tværs af kommunerne for udvikling af erhvervsområder, byudvikling, infrastruktur, uddannelse og innovation.
 • Have tæt kontakt til arbejdsmarkedets parter for at sikre, at den nødvendige kvalificerede arbejdskraft er til rådighed på den lange bane.

Det kalder vi anstændighed - velfærd - og sund fornuft.

Respekt

De kommunale medarbejdere har i en længere årrække oplevet at blive talt ned om i stedet for at få anerkendelse for deres store indsats i den daglige velfærd i kommunerne. Det er mennesker, der brænder for at gøre en forskel for borgerne i dagligdagen. Desværre har der mange steder været en udvikling, hvor ansatte skal bruge tid på endeløs registrering og detailstyring i deres arbejdsdag, og opleve manglende samarbejde med ledelsen. Vi ønsker mere fokus på, at tiden bruges til nærvær og kvalitet for borgerne.

For at sikre mig, at dette sker vil jeg støtte op om og arbejde for dette i kommunalbestyrelsen:

 • Vise tillid til medarbejderne.
 • Inddrage medarbejderne i løsninger og arbejdsgange.
 • Afvikle New public management styring.
 • Give medarbejderne mere tid til borgerne.
 • Stoppe med detailstyring og endeløs registrering.

Det kalder vi anstændighed - velfærd - og sund fornuft.

Tjek din kommunalpolitiker

Navn Parti Kommune Sortér faldende #1 #2 #3 #4 #5
Qasir Mirza Socialdemokratiet (A) Albertslund Ja Ja Ja Ja Ja
Danni Olsen Dansk Folkeparti (O) Albertslund Ja Ja Ja Ja Ja
Lene Rygaard Jessen Enhedslisten (Ø) Albertslund Ja Ja Ja Ja Ja
Ole Borgstrøm Socialdemokratiet (A) Albertslund Ja Ja Ja Ved ikke Ja
Nils Jensen Socialdemokratiet (A) Albertslund Ja Ja Ja Ja Ja
Paw Østergaard Jensen Socialdemokratiet (A) Albertslund Ja Ja Ja Ja Ja
Steen Christiansen Socialdemokratiet (A) Albertslund Ja Ja Ja Ja Ja
Lars Gravgaard Hansen Det Konservative Folkeparti (C) Albertslund Ja Ved ikke Ja Ja Ja
Nikolaj Bührmann Socialistisk Folkeparti (SF) Allerød Ja Ja Ja Ja Ja
Kasper Ljung Socialdemokratiet (A) Allerød Ja Ja Ja Ja Ja
Bettina Hauge Socialdemokratiet (A) Allerød Ja Ja Ja Ja Ja
Anders Damm-Frydenberg Socialistisk Folkeparti (SF) Allerød Ja Ja Ja Ja Ja
Peter Als Socialdemokratiet (A) Ballerup Ja Ja Ja Ja Ja
Ali Abbasi Enhedslisten (Ø) Ballerup Ja Ja Ja Ja Ja
Musa Kekec Socialdemokratiet (A) Ballerup Ja Ja Ja Ja Ja
Irene Jørgensen Socialdemokratiet (A) Ballerup Ja Ja Ja Ja Ja
Michael Jensen Dansk Folkeparti (O) Ballerup Ja Ja Ja Ja Ja
Charlotte Holtermann Socialdemokratiet (A) Ballerup Ja Ja Ja Ja Ja
Jack Nør Socialdemokratiet (A) Ballerup Ja Ja Ja Ja Ja
Johan Müller Socialdemokratiet (A) Ballerup Ja Ja Ja Ja Ja
Dennis Sørensen Socialdemokratiet (A) Ballerup Ja Ja Ja Ja Ja
Anja Holtze Socialdemokratiet (A) Ballerup Ja Ja Ja Ja Ja
Birgitte dahl Dansk Folkeparti (O) Ballerup Ja Ja Ja Ja Ja
Helle Tiedemann Socialdemokratiet (A) Ballerup Ja Ja Ja Ja Ja
Henning Sand Christensen Socialistisk Folkeparti (SF) Ballerup Ja Ja Ja Ja Ja
Ulrik Falk-Sørensen Socialistisk Folkeparti (SF) Ballerup Ja Ja Ja Ja Ja
Anja Holtze Socialdemokratiet (A) Ballerup Ja Ja Ja Ja Ja
Per Mortensen Socialdemokratiet (A) Ballerup Ja Ja Ja Ja Ja
Jesper Würtzen Socialdemokratiet (A) Ballerup Ja Ja Ja Ja Ja
Allan Runager Dansk Folkeparti (O) Brøndby Ja Ja Ja Ja Ja
Michael Buch Barnes Socialdemokratiet (A) Brøndby Ja Ja Ja Ja Ja
Per Jensen Socialdemokratiet (A) Brøndby Ja Ja Ja Ja Ja
Henrik Rademacher Dansk Folkeparti (O) Brøndby Ja Ja Ja Ja Ja
Vagn Kjær-Hansen Socialistisk Folkeparti (SF) Brøndby Ja Ja Ja Ja Ja
Steen Andersen Enhedslisten (Ø) Brøndby Ja Ja Ja Ja Ja
Louise Vinther Alis Radikale Venstre (B) Brøndby Ja Ja Ja Ja Ja
René Skovdal Dansk Folkeparti (O) Brøndby Ja Ja Ja Ja Ja
Lisbeth Dam Larsen Socialdemokratiet (A) Dragør Ja Ja Ja Ja Ja
Nicolaj Bertel Riber Socialdemokratiet (A) Dragør Ja Ja Ja Ja Ja
Morten Dreyer Dansk Folkeparti (O) Dragør Ja Ja Ja Ja Ja
Peter Hemmingsen Dansk Folkeparti (O) Egedal Ja Ja Ja Ja Ja
Ole B. Hovøre Venstre (V) Egedal Ja Ja Ja Ja Ja
Leif Rasmussen Radikale Venstre (B) Egedal Ja Ja Ja Ja Ja
Jens Skov Socialistisk Folkeparti (SF) Egedal Ja Ja Ja Ja Ja
Ib Sørensen Socialdemokratiet (A) Egedal Ja Ja Ja Ja Ja
Bjørn Svensson Enhedslisten (Ø) Fredensborg Ja Ja Ja Ja Ja
Bo Hilsted Socialdemokratiet (A) Fredensborg Ja Ja Ja Ja Ja
Per Frost Henriksen Socialdemokratiet (A) Fredensborg Ja Ja Ja Ja Ja
Hans Nissen Socialdemokratiet (A) Fredensborg Ja Ja Ja Ja Ja
Christian Spure Hansen Socialdemokratiet (A) Fredensborg Ja Ja Ja Ja Ja