Regionalpolitikere

LO Hovedstaden stillede i forbindelse med regionrådsvalget samtlige kandidater fra partierne 5 spørgsmål som vi mener har betydning for borgere og medarbejdere.

Hvis du ønsker et overblik over disse 5 temaer, så kan du starte med at trykke på de 5 felter nedenfor.

Efterfølgende kan du under de 5 temaer se svarene fra de kandidater som bakkede op og blev valgt ind.

 

Gå til kommuner

Udlicitering

Pris og kvalitet hænger sammen, der er igennem tiden flere eksempler på at private firmaer afgiver så lave priser i deres tilbud eksempelvis inden for rengøring, når regioner udliciterer inden for rengøringsområdet på hospitalerne, at kvaliteten på ingen måde kan leve op til hvad borgerne bør kunne forvente. Det er ikke alene urimeligt over for de medarbejdere der gerne vil gøre deres arbejde ordentligt, men det er også til fare for patienterne. Det øger risikoen for dårligt helbred- for borgere samt medarbejdere og derfor skal der tænkes i en helhed for alle medarbejdergrupper, når regionen lægger budget for hospitalerne.

For at sikre mig, at dette ikke sker, vil jeg støtte op om og arbejde for dette i regionsrådet:

 • At virksomhedsoverdragelsesloven skal gælde ved udbud, således at medarbejderne ikke udsættes for massive forringelser på løn- og ansættelsesvilkår.
 • At kvalitet og arbejdsmiljø vægtes højt ved regionale udbud til glæde for borgere og medarbejdere.
 • At den offentlige sektor får lov til at deltage i udbud.
 • At der skal tænkes i en helhed for alle medarbejdergrupper, når regionen lægger budget for hospitalerne.
 • At man inddrager alle faggrupper i fælles løsninger.

Det kalder vi anstændighed - velfærd - og sund fornuft.

Klausuler

Hvis man som borger vil sikre sig, at ens skattekroner ikke bliver misbrugt og ender hos useriøse virksomheder, der ikke byder deres ansatte anstændige løn- og ansættelsesvilkår og et ordentligt arbejdsmiljø- og som ikke vil være med til at løfte opgaven med at uddanne de unge og skabe deres fremtid, så bør man sikre sig ved at have gode klausuler i regionens udbud. På den måde sikrer man sig fair konkurrence og lige vilkår – til glæde for medarbejdere, borgere og erhvervslivet.

For at sikre mig, at dette ikke sker, vil jeg støtte op om og arbejde for dette i regionsrådet:

 • At sikre bedre arbejdsklausuler med kædeansvar, der sikrer anstændige løn- og arbejdsvilkår, så useriøse virksomheder ikke kan løbe fra regningen.
 • At man sætter fokus på arbejdsmiljøet i arbejdsklausulen.
 • At styrke uddannelsesklausuler, der sikrer elevpladser.
 • At styrke sociale klausuler, der sikrer, at man tager et ansvar for udsatte grupper.
 • At styrke en god og effektiv kontrol af, at klausulerne overholdes.
 • At man indfører klausulerne som standard ved udbud, der udføres for regionen i alle brancher.

Det kalder vi anstændighed - velfærd - og sund fornuft.

Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er i høj grad et spørgsmål om god ledelse der tager ansvar og sikre inddragelse af medarbejdere og arbejdsmiljørepræsentanten, og overholdelse af arbejdsmiljøloven, inddragelse om medbestemmelse er en vigtig faktor når det gælder det psykiske arbejdsmiljø.

For at sikre mig, at dette sker vil jeg støtte op om og arbejde for dette i regionsrådet:

 • Følge op på at Regionen overholder alle arbejdsmiljøregler, og at der er en løbende dialog om et sundt arbejdsmiljø imellem ledelse og medarbejdere.

Det kalder vi anstændighed - velfærd - og sund fornuft.

Erhverv

Grundlaget for en bæredygtig vækst og udvikling, der sikrer jobs, uddannelse og skatteindtægt, er et velfungerende erhvervsliv. Det er væsentligt, at erhvervslivet har lige og fair vilkår, således at seriøse virksomheder kan være med til at konkurrere og uddanne fremtidens arbejdskraft. Med et nyt og hurtigt voksende teknologisk arbejdsmarked er der også et meget stort behov for at afsætte midler til hvordan vi i fællesskab ruster os til et nyt arbejdsmarked- til glæde for virksomheder, medarbejdere og borgere.

For at sikre mig, at dette sker vil jeg støtte op om og arbejde for dette i regionsrådet:

 • Afsætte midler der fremmer erhvervsuddannelserne.
 • Sikre, at regionalt udbudt arbejde sker på ordentlige vilkår med stærke klausuler i alle brancher.
 • Sikre en bedre kontrol med at klausuler overholdes.
 • Afsætte midler der understøtter et arbejdsmarked der er klar til den teknologiske udvikling.
 • Have tæt kontakt til arbejdsmarkedets parter for at sikre, at den nødvendige kvalificerede arbejdskraft er til rådighed på den lange bane.

Det kalder vi anstændighed - velfærd - og sund fornuft.

Respekt

De regionale medarbejdere har i en længere årrække oplevet at blive talt ned om i stedet for at få anerkendelse for deres store indsats i den daglige velfærd i regionen. Det er mennesker, der brænder for at gøre en forskel for borgerne i dagligdagen. Desværre har der mange steder været en udvikling, hvor ansatte skal bruge tid på endeløs registrering og detailstyring i deres arbejdsdag, og opleve manglende samarbejde med ledelsen. Vi ønsker mere fokus på, at tiden bruges til nærvær og kvalitet for borgerne, samt at man sikre at den bedste faglige ekspertise udføres af dem der er uddannet til det- til glæde for borgere og medarbejdere.

For at sikre mig, at dette sker vil jeg støtte op om og arbejde for dette i regionsrådet:

 • Vise tillid til medarbejderne.
 • Inddrage medarbejderne i løsninger og arbejdsgange.
 • Sikre at faggrupperne gør det de er uddannet til- og bedst til.
 • Afvikle New public management.
 • Give medarbejderne mere tid til borgerne.
 • Stoppe med detailstyring og endeløs registrering.

Det kalder vi anstændighed - velfærd - og sund fornuft.

Tjek din regionalpolitiker

Navn Parti #1 #2 #3 #4 #5
Karsten Skawbo-Jensen Det Konservative Folkeparti (C) Ja Ja Ja Ja Ja
Jens Mandrup Socialistisk Folkeparti (SF) Ja Ja Ja Ja Ja
Erik Rostell Gregersen Socialdemokratiet (A) Ja Ja Ja Ja Ja
Jesper Clausson Socialdemokratiet (A) Ja Ja Ja Ja Ja
Martin Schepelern Alternativet (Å) Ja Ja Ja Ja Ja
Tormod Olsen Enhedslisten (Ø) Ja Ja Ja Ja Ja
Annie Hagel Enhedslisten (Ø) Ja Ja Ja Ja Ja
Marianne Frederik Enhedslisten (Ø) Ja Ja Ja Ja Ja
Sophie Hæstorp Andersen Socialdemokratiet (A) Ja Ja Ja Ja Ja
Susanne Due Kristensen Socialdemokratiet (A) Ja Ja Ja Ja Ja
Kim Rockhill Socialdemokratiet (A) Ja Ja Ja Ja Ja
Freja Södergran Dansk Folkeparti (O) Ja Ja Ja Ja Ja
Lars Gaardhøj Socialdemokratiet (A) Ja Ja Ja Ja Ja
Karoline Vind Socialistisk Folkeparti (SF) Ja Ja Ja Ja Ja
Finn Rudaizky Dansk Folkeparti (O) Ja Ja Ja Ja Ja
Qasam Nazir Ahmad Alternativet (Å) Ja Ja Ja Ja Ja
Flemming Pless Socialdemokratiet (A) Ja Ja Ja Ja Ja
Peter Westermann Socialistisk Folkeparti (SF) Ja Ja Ja Ja Ja